เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของร้านวันใส

แรกเริ่มขายในห้างสรรพสินค้ามาก่อนค่ะ ขายดีมากยอดขายต่อวันเป็นที่น่าพอใจ จึงได้เริ่มขยายสาขาในห้างสรรพสินค้ามาเรื่อยๆ จนได้มาเปิดเป็นร้านขายวันใส ที่มาของชื่อ "วันใส" เกิดจากคำว่าวันใส หมายถึง การเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใส มีพลัง และเป็นชื่อที่เรียกง่ายค่ะ